Om lektion.se

Ny lektion

Lektion.se – med nya visioner och en uppdaterad affärsmodell

Under nästan 20 års tid har Lektion.se varit en plattform där ni lärare delat med er av ert bästa material, och gjort sidan till den enorma lektionsbank som den är idag. Affärsmodellen har baserats på annonsförsäljning och på grund av rådande tider befinner vi oss nu i en situation där ekonomin inte går ihop.

Sedan starten av Lektion.se har visionen varit att länka samman Sveriges lärare genom en digital plattform. Framgången har bestått av engagemanget och behovet hos er lärare. Genom att erbjuda en plattform och forum för kunskapsdelning har feedbacken varit överväldigande positiv. Med den bakgrunden, vill vi nu ta nästa steg för att kunna utvecklas tillsammans och för er lärare.

Därför behöver vi uppdatera vår affärsmodell för att kunna svara upp mot vår ekonomiska situation samt för att kunna utveckla och förbättra plattformen. Målet är att skapa en utbetalningsfunktion till de lärare som delar lektioner. Under hösten bygger vi om systemet med lektionerna i databasen och förbereder möjligheterna för utbetalning till de medlemmar som delar material.

Medlemskapet består av samma uppsättning som nu där man kan ladda ner material precis som tidigare men att vi nu kommer behöva ta ut en medlemsavgift. Från och med den 1 Juli 2023 kommer det därför att kosta 39 kronor i månaden att vara medlem. Som medlem måste du då aktivt välja betalplan. Om du inte väljer kommer du att fortsätta vara "passiv medlem" utan kostnad.

Vi har en stor förståelse för att detta kan påverka användandet av Lektion.se och är väl medvetna om att denna affärsmodell också bygger på ert deltagande. Men vi är övertygade om att vi tillsammans kan utveckla och skapa pedagogiska hjälpmedel som grund för våra barns framtid.

För mer information, vänligen ta del av vår FAQ.

Med vänliga hälsningar,
Kenneth Spenner och Mattias Räftegård
Grundare av lektion.se