Hittar du inte svar på det du undrar över? Kontakta oss!

1. Hur byter man lösenord till något man väljer själv?

För att byta lösenord måste du vara inloggad. Därefter går du till Mina sidor, Inställningar och ändrar i formuläret. Ange ditt gamla lösenord först, skriv ditt nya lösenord, upprepa det av säkerhetsskäl och klicka Spara.

2. Hur skickar jag in mitt material?

När du är inloggad klickar du på "Skicka in" i menyn och följer anvisningarna. Du måste vara inloggad för att kunna skicka in material.

3. Vad händer med materialet som jag skickar in?

Allt insänt material sorteras och indexeras så att det blir lättåtkomligt. Därefter lägger vi ut det på vår söksida. Vi lägger i många fall även in en sidfot i dokumentet för att märka dokumentets ursprung.

Du kan själv gå in och ändra informationen om ditt inskickade material samt uppdatera filer.

4. Vem "äger" materialet på lektion.se?

Upphovsrätten till all material i lektionsdatabasen tillhör, om inget annat anges, författaren dvs. du som har skickat in. Du godkänner att andra medlemmar kan ladda ner och använda direkt eller arbeta om materialet. Ett omarbetat material får återpubliceras på lektion.se men bör härledas till originalmaterialet och dess författare. En medlem får inte ladda ner ditt material och sälja vidare utan ditt godkännande.

5. Kan jag ladda hem vad jag vill från lektion.se?

All material som du laddar hem från lektion.se får användas direkt eller arbetas om för att användas i undervisningssyfte. Du får inte återpubicera helt eller delvis utanför lektion.se utan författarens godkännande.

6. Vad är pdf-format?

Pdf är ett filformat som bl.a. gör att det du skriver ut blir exakt som det du ser på din skärm vare sig det är text eller bilder.

7. Kan jag redigera dokument i pdf-format?

Nej, bara om du har programvaran Acrobat Reader. Dock kan du kopiera textavsnitt, klippa och klistra in i t.ex. Word.

8. Var hittar jag Acrobat Reader?

Har du inte Acrobat Reader kan du ladda hem programmet gratis.

9. Hur länge ligger materialet kvar på lektion.se? Tar ni bort gammalt material?

Meningen är att lektion.se ska vara en idébank med massor av lektionstips. Ju mer material desto bättre! Därför kommer vi inte att ta bort något material bara för att det är si eller så gammalt. Det är upp till användarna att avgöra om det är använbart eller ej. Den enda anledningen till att vi skulle plocka bort något är om upphovsmannen själv så önskar eller att det bryter mot lagen.

10. Vad betyder ”stjärnorna"?

För att det ska bli lättare att hitta pärlorna i vår numera stora databas har vi skapat en funktion där du som medlem kan ge ett material ”stjärnor”. Du validerar med 1-5 stjärnor beroende på hur nöjd du är med materialet. Ju fler som ger ”stjärnor” desto bättre guidning till andra lärare som är ute efter material inom samma ämne. Du kan endast validera ett material en gång. 5 stjärnor för bästa betyg, 3 stjärnor för OK. Färre stjärnor om tycker att materialet inte innehåller det du förväntat.

11. Om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.

Inloggningen fungerar inte utan cookies, men i övrigt går det bra att besöka vår webbplats utan cookies.

Du måste ändra inställningarna i din webbläsare om du inte accepterar cookies. Som exempel på hur du ska gå tillväga, visar vi hur du ändrar inställningarna i webbläsaren Internet Explorer.

Klicka på Verktyg > Internetalternativ > fliken Säkerhet > klicka på knappen Anpassad nivå. Scrolla ner till rubriken Cookies. Du har olika alternativ att välja mellan. Klicka i det alternativ du önskar. Du kan t.ex. välja att inte låta cookies lagras på din dator, men du kan också välja Fråga, då får du en dialogruta varje gång du kommer till en sida med cookies, så kan du då ta ställning till om du accepterar en cookie innan den (tillfälligt eller permanent beroende på vilken webbplats du besöker) lagras i din dator.

12. Personuppgiftshantering enligt GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som Namn och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna identifiera dig som användare för eventuella supportärenden, men också för kommunikation och anpassade inställningar av tjänsten.

Vi har fått dina uppgifter från genom din medlemsregistrering och eventuella valda tillägg till din medlemsprofil. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Dina uppgifter kommer raderas från vår databas i samband med att du får en bekräftelse på din återkallning. I fall du som medlem är inaktiv i mer än 24 månader, kommer dina uppgifter automatiskt att raderas.
Din epostadress kommer att adderas till vår databas för utskick av medlemsbrev. Denna databas ligger separerad från vår användardatabas och kan enkelt avaktiveras genom att klicka längst ner i ett medlemsbrev.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med andra organisationer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lektion.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.