Diktläsning tränar läsförståelse och fantasi

November betyder rusk men också mer tid för läsning. Dikter kan bli ett roligt sätt att träna läsförståelsen. Helena Stenros valde ut några tänkvärda, roliga och underfundiga dikter som eleverna under fem veckor fick klistra in i ett dikthäfte och sedan diskutera tillsammans kring. 

– Dikter är tolkningsfria, och det får plats mycket innehåll på få ord, säger hon. 

Som en förberedelse inför att mellanstadieeleverna skulle skriva egna dikter samlade Helena Stenros ihop några olika dikter från diktböcker och internet och skrev också ner frågor till varje dikt. Frågor som det går att diskutera kring, såsom vad eleverna tyckte om dikten, vad de tror den handlar om och vilka personerna i dikten egentligen är. 

Innehållet sträckte sig från den eftertänksamma dikten När jag var liten av Jonas Gardell till mer lättsamma kortisar som: ”Jag samlade frimärken. Pappa gav mig ett halvt kilo. Jag samlade inte frimärken mer.”

– Jag tänkte att de ska vara ganska lättförståeliga och ligga nära eleverna, helt enkelt att innehållet passar dem, säger Helena Stenros. 

Och eleverna tyckte det var roligt och uppskattade dessutom att dikterna är korta och går snabbt att läsa.

För att få alla elever att tänka till själva kring dikterna lät Helena dem först svara på frågorna skriftligt och enskilt. Men för att sedan få igång alla i diskussioner delade hon upp eleverna i par och lät dem diskutera två och två.

– Sedan plockade jag några frågor att diskutera i helklass också. Men det är bra om alla får tänka till själva, det kan ju bli väldigt olika tolkningar utan att något är rätt eller fel, säger hon.

Efter fem lektioner av diktläsning och diskussioner fick eleverna sedan i läxa att leta fram en dikt hemma och ta med sig till skolan. Dessa fick de sen läsa i grupper och prata om. Efter det blev det dags för egen diktskrivning.

 Helenas tips till andra som vill jobba med dikter är att låta eleverna läsa många olika.

– Det är viktigt att de får läsa många olika dikter, de som rimmar och de som är lite annorlunda, så eleverna ser att de inte behöver vara på ett visst sätt. De kan vara hur som helst!

 

Helena Stenros lektion hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=28483

 

 

Tillbaka

Diktläsning tränar läsförståelse och fantasi