Mens – hur bryter vi tabun?

Varje dag har hundratals miljoner flickor och kvinnor mens. Men på många håll i världen stoppas flickor från att delta fullt ut i samhällsliv och skola.  Skolans uppdrag är att lyfta jämställdhet och flickors utsatthet i undervisningen – och då är mensen en nyckelfråga.

-        Jag gick inte tillbaka till skolan på två månader för jag var rädd för att pojkarna skulle reta mig, berättar Pauline som är 15 år och bor i Uganda.

Hennes första mens kom när hon var i skolan och pojkarna i klassen skrattade när hon blödde igenom kjolen. Eftersom Pauline blev retad var hon till slut tvungen att byta skola. Och hon är inte ensam, många flickor i Uganda stannar hemma från skolan när de har mens – och missar därmed viktig undervisning.

Skammen som kopplas till mens är en förklaring. Men det handlar även om att det är svårt att sköta sin menshygien i skolan. Det saknas ofta rinnande vatten, tvål och låsbara toaletter utan insyn, samtidigt som många inte har tillgång till eller råd med mensskydd.

Mens är globalt och skapar samhörighet

Även om de materiella förutsättningarna finns på plats, så som mensskydd och låsbara toaletter, kan flickor utsättas för trakasserier eller uppleva hinder i vardagen när de har mens. Därför är mens en bra utgångspunkt för undervisning om jämställdhet kopplat till global utveckling, och en möjlighet för eleverna att se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang. Utifrån ett internationellt perspektiv skapas en känsla av samhörighet.

-        Den första mensen kan innebära att livet förändras över en natt. Flickor kan ses som redo att giftas bort och föda barn, de kan tvingas sluta skolan och tillåts inte röra sig lika fritt. Många saknar tillgång till mensskydd, säkra toaletter och rent vatten. Och många utsätts för trakasserier, skambeläggs och blir retade. Även om inte alla flickor möter alla dessa hinder är det nog lätt att känna igen sig i att mensen förändrar livet på ett eller annat sätt, säger Alexandra Pärnebjörk, rådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Plan International Sverige.

Fyra lektioner om mens

I lärarhandledningen Mens är blodigt allvar presenteras fyra lektionsupplägg. Med vittnesmål från olika delar av världen kan vi ge en bred bild av hur flickors liv påverkas av mens. Genom att låta eleverna associera kring ord som blod, värk och skydd kan vi skapa samtal som bryter tabun. När vi sedan vänder på perspektiven – hur skulle det se ut om pojkar och män hade mens? – ger vi eleverna möjlighet att reflektera över jämställdhet och hur uppfattningar om flickor och pojkar påverkar deras utrymme att vara och agera i samhället, i skolan och på arbetet.

Du hittar skolmaterialet här:

Uppmärksamma internationella mensdagen med eleverna!

På internationella mensdagen den 28 maj kan din klass vara med och visa att mens är blodigt allvar tillsammans med Plan International. Måla 5 röda punkter på naglarna. En för varje konsekvens som drabbar flickor när de får sin första mens. Stå upp för flickors rättigheter genom att sprida budskapet med en bild i sociala medier. Använd gärna #blodigtallvar.

Ta reda på mer här: https://plansverige.org/internationella-mensdagen/

 

 

 

Tillbaka

Mens – hur bryter vi tabun?