Bygg nytt samhälle på en öde ö

Ett bra sätt att engagera mellanstadieelever i demokratifrågor är att låta dem konstruera ett nytt samhälle på en öde ö. Vem ska bestämma vad? Demokrati eller diktatur? Gustav Kilander gjorde en lektion som både satte igång fantasin och pyssellusten, där eleverna även fick klippa, klistra och rita sin ö.

– Jag utgick från vad jag själv hade tyckt varit roligt när jag var elva år. Jag skulle ha tyckt det var jättespännande att bygga upp en egen ö, säger Gustav Kilander.

Som utgångspunkt såg han och hans femteklass på filmen Flugornas herre för inspiration.

– Det var på gränsen till vad en femteklass tål att se, den var ganska barsk, upplevde jag. Men det funkade.

Efter att ha sett filmen diskuterade de vad demokrati och diktatur innebär.

– Jag kommer ihåg att jag ställde frågan om vad de tyckte om skolan och att jag står här och berättar allt för dem, och det var en elev som var jättefrustrerad över det! Det var rätt intressant.

När det sedan var dags för ö-uppgiften delade Gustav in eleverna i små grupper med 3-4 personer i varje. Utgångspunkten var att de blivit strandade på en öde ö och nu måste bygga upp ett nytt samhälle. Sedan fick de rita sin ö, och även göra en 3D-variant med papper, klister, pinnar med mera.

– De tyckte det var jätteroligt, och jag tyckte det blev lyckat. Därför la jag upp den på lektion.se.

Eleverna fick också resonera kring vad de skulle göra, hur de skulle dela upp arbetet och vem som skulle bestämma vad. De fick också tänka till kring vad det skulle innebära om alla är med och bestämmer allt. Resultatet blev sedan att alla grupper valde demokrati framför diktatur.

– Det var lite trist, för det hade varit spännande att se hur de hade resonerat om de gjort en diktatur. Men de kanske var lite färgade av filmen och vad jag berättat, säger Gustav.

Däremot valde de att dela upp olika arbetsuppgifter.

– De som gjorde palmer fick bestämma hur de skulle se ut och så vidare, så de verkar ha lutat åt en indirekt demokrati.

Gustav tycker att en övning av detta slag är ett bra sätt att engagera eleverna.

–Det var väl förankrat i deras motivation. Sen behöver de så klart ha en förståelse för begreppen demokrati och diktatur, så man får räkna med att det allt som allt tar 5-6 lektioner.

 

Gustav Kilanders lektion hittar du här:

https://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=22097

Tillbaka

Bygg nytt samhälle på en öde ö