Få ut mer av din lektion i skolan

Ungdomar som växer upp i dag är så kallade ”internet-natives”. De har helt andra förhållningssätt och kanaler till kunskapsinlärning än vi hade när vi växte upp. Och det är först när vi visar intresse för varandras världar och perspektiv som undervisningen kan bli riktigt effektiv. Ställ lika många frågor som du ger svar, så är du på rätt spår.

Lär av misstag

Rädslan att misslyckas med något kan ibland överskugga förmågan att se framåt mot våra mål. Det är lätt att hamna i en stigmatiserande bild av oss själva och människorna runt omkring oss. Lektionen fungerade inte. Det var ingen som förstod. Varför kan jag inte förmedla så att de förstår? Eller tvärtom: Varför kan jag inte ta emot den kunskap som min lärare vill ge mig? Vad är det för fel på mig?

Ett decennium av lärande

På Allakando tror vi på att kraften till att lyckas finns hos varje individ. Och den vinnande ekvationen är målbilder och en grundtro på den egna förmågan. Allakando är mer än ett läxhjälpsföretag. Vi har verktygen till att hjälpa dig med att öppna dörrarna till din egen lärprocess.

 

Vill du veta mer om vårt arbete? Besök oss i dag på https://www.allakando.se/

 

 

 

 

Tillbaka

Få ut mer av din lektion i skolan