Läraren håller nyckeln till miljöfrågan

Det är dags för beslutsfattarna att ta sitt ansvar för miljöhotet. Och lärarkåren är viktig – de är nyckeln till den unga generationens kunskap om miljön. Det menar lektion.se-medlemmen K-G Ahlström.

 

K-G Ahlström är pensionerad sedan många år, men den forna NO-läraren och läromedelsförfattarens engagemang i klimat- och energifrågor kvarstår. Inte minst är detta tydligt genom den ansenliga mängd lektioner han lagt upp på lektion.se. Många av dem lämpar sig för klimatrelaterad undervisning. Framför allt är energiförbrukning ett återkommande tema i K-G Ahlströms lektioner. Så är ju också energi en central del i klimatfrågan då till exempel dagens oljeförbrukning tär på jordens resurser. Ett av hans senaste tillskott är en PowerPoint-presentation om hur vårt agerande påverkar energi, natur, miljö och klimat. Fler lektioner är att vänta.

– Nu när jag är pensionerad är det min roll att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper, säger K-G Ahlström.

Han vill peka på lärarnas viktiga roll i klimatfrågan – de har direktkontakt med den unga generationen. Genom att undervisa sina elever om klimatförändringar och andra miljöfrågor får eleverna redskap för att föra kampen mot miljöhoten vidare.

– Lärarna gör den allra största insatsen genom att vara nyckeln till nästa generation.

K-G Ahlström har länge följt klimatdebatten. Nu börjar han bli otålig. Inför höstens val måste frågan lyftas ordentligt.

– År 1974 hölls den första svenska energikonferensen, men det som man diskuterade då är lika aktuellt idag. Mycket har hänt men problemen har vuxit och mycket återstår. Beslutsfattarna behöver påminnas om frågan.

Därför är han engagerad i det ideella initiativet Klimatriksdagen som hålls i Norrköping den 6–8 juni. Inspirationen kommer från de Folkriksdagar som hölls för 120 år sedan, vars syfte var att framtvinga allmän rösträtt i Sverige. Initiativtagarna bakom Klimatriksdagen vill, som namnet skvallrar om, lyfta klimatfrågan genom att samla Sveriges aktiva nätverk och folkrörelser. Även lektion.se stödjer Klimatriksdagen.

– Under tre dagar kommer föredrag att hållas och allmänheten kan lämna in motioner som sedan går vidare till beslutsfattarna, berättar K-G Ahlström.

Det är dags för förändring, menar han. Frågan kan inte skjutas mer på framtiden.

– Vi får många signaler om att det inte är bra med klimatet och att de som skulle ta sitt ansvar inte gör det. Man skjuter upp frågan till kommande år men tiden rinner iväg. Å andra sidan har jorden och människorna klarat stora påfrestningar förut så förhoppningen är att vi ska lösa det här.

 

Ett urval av K-G Ahlströms miljörelaterade lektioner:

Energi styr natur, miljö och klimat

65 tankar om energi, miljö och klimathot

Energislavar tydliggör det ofattbara

Energisnål och miljövänlig är samma sak

Tänk om alla gjorde såhär – vad händer då?

 

Använd Klimatriksdagen i undervisningen

Ta tillfället i akt att diskutera folkinflytande med dina elever, med utgångspunkt från Klimatriksdagen och de Folkriksdagar som hölls i slutet av 1800-talet. Låt eleverna öva på att skriva egna motioner som sedan överlämnas till politikerna. En god idé kan också vara att hålla en alldeles egen riksdag i klassrummet för att visa hur beslutsfattandet går till. Klimatriksdagen är även en bra startpunkt för att diskutera miljöfrågan och inspirera eleverna till att ta egna initiativ kring att skapa en hållbar utveckling.

Läs mer om Klimatriksdagen här.

Tillbaka

Läraren håller nyckeln till miljöfrågan