Lektion : Ett sätt att utvärdera förskoleaktivitet

5 omdömen
Helena Öberg
16 januari 2008
Ämnesövergripande, Värdegrund, Lekar
Förskola / Fritid
Utvärdering

Beskrivning

Ett dokument med några frågor som jag kan ställa till mig själv efter genomförd aktivitet för att komma vidare. Utgår ifrån Lpfö.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.