Lektion : Nobel, experiment

6 omdömen
Jessica Segerqvist
10 december 2007
Matematik, NO, Ämnesövergripande
Grundskola år 1-5
experiment

Beskrivning

Nobelpris-experiment. Olika experimetuppgifter till de olika 6 nobelpriserna. Låt barnen gärna arbeta i grupp.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.