Lektion : teknik- uppfinningar

5 omdömen
marie-louise nilsson
26 september 2007
Teknik
Grundskola år 7-9
Egen forskning

Beskrivning

Eleverna får chans att diskutera vad en uppfinning är. De får chans att använda sin kreativitet genom att försöka skapa en egen uppfinning och syftet med denna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.