Lektion : Sagotema

7 omdömen
Sandra Eklund
14 mars 2007
Svenska, Drama, Ämnesövergripande
Grundskola år 1-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Mitt lektionsförslag utgår från sagan och dess fantastiska värld, med alla dess möjligheter och många karaktäristiska drag. Lektionsförslaget har jag utfört i årskurs 1. Idén går att nivåanpassa beroende på hur elevgruppen ser ut och vilken årskurs man arbetar med. Det är också lätt att variera arbetssätt, vinkling och inriktning beroende på vilket område inom sagornas värld man valt att arbeta kring.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.