Lektion : Värderingsövning - 4 hörn

7 omdömen
Kristina Svensson
9 februari 2007
Svenska, Drama, Värdegrund
Grundskola år 1-6
Diskussionsfrågor

Beskrivning

Värderingsövning där eleverna får ta ställning till olika alternativa lösningar på ett problem genom att ställa sig i "sitt alternativs" hörn.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.