Lektion : Kommunikationsövning i par

5 omdömen
Sara Johansson
13 oktober 2006
Engelska, Drama, Värdegrund
Grundskola år 6-9
Muntliga övningar

Beskrivning

En övning som lockar till att prata. Den går att använda som extraövning men går också att fördjupa sig i, tex skriva en personlighetsbeskrivning över karaktären men utseende och beteende innan övningen startar. Det går också att översätta dem på andra språk. På svenska kan de fungera som EQ.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.