Lektion : Orientering ped. uppbyggnad 1-6

5 omdömen
Malin Hansson
10 oktober 2006
Matematik, Idrott & Hälsa
Grundskola år 1-6
Planering

Beskrivning

Förslag på hur man kan bygga upp orienteringsundervisningen från år 1 till år 6.Finns även med frågor till uppgiftsorientering. Vi avslutar med att hela skolan åker till skogen/havet och orienterar. År 1 går i helklass en runda med kartan i handen. År 2 går i helklass en runda med 4 kontroller. År 3 går i grupper om tre. År 4,5 och 6 springer två och två.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.