Lektion : Sanning eller lögn?

5 omdömen
Solveig Hjalmarson
14 september 2006
Svenska, Drama
Grundskola år 1-9
Muntliga övningar

Beskrivning

Som ett led i retorikträningen (även skrivträning) får eleverna i årskurs 6 med inlevelse berätta om två upplevelser i sina liv. Den ena berättelsen är sann, den andra falsk. (Jag brukar själv börja med att berätta två egna historier ) Klasskamraterna ska lyssna och iakkta berättaren noga, för att försöka komma underfund med vilken av historierna som är sann respektive falsk. Viktigt att man påpekar att tonfall, pausering, kroppsspråk etc. är betydelsefulla faktorer när det gäller att övertyga åhörarna.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.