Lektion : Annorlunda bokrecensioner

5 omdömen
Kati Laitila
20 augusti 2006
Svenska, SVA, Drama
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Här är många olika förslag på hur man kan göra annorlunda bokrecensioner. De skiljer sig från "traditionella" bokrecensioner och eleven kan hitta ett sätt som passar just henne/honom. Utgångspunkten är att eleven övas i att sätta sig in i bokens handling på ett djupare plan och att kunna se ett händelseförlopp ur olika perspektiv. Stimulerar olika inlärningsstilar och kreativiteten. Uppskattat!

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.