Lektion : laboration, matematik och idrott

5 omdömen
Åsa Öhrnell
15 augusti 2006
Matematik, Idrott & Hälsa
Grundskola år 8-9
Laborationer

Beskrivning

En laboration som tränar eleven att föra tabell och sedermera överföra värdena till en graf samt kunna tolka den. Även en diskussion om den egna hälsan

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.