Lektion : Ordföljd, hjälpverb

(Färre än 5 omdömen)
Carola P
18 april
SFI, SVA
Grundskola år 6-9
Övrigt

Beskrivning

Eleverna arbetar enskilt eller tillsammans med att placera orden i meningarna i rätt ordföljd. Alla meningar innehåller hjälpverb och infinitiv.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.