Lektion : Bokpresentation, muntlig bokrecension

(Färre än 5 omdömen)
Per-Arne Häll
15 april
Svenska
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Uppgiften är gjord för att träna muntlig presentation. Den går ut på att förbereda och genomföra en presentation av en bok som eleven just läst eller läser nu. Den bygger på hur motsvarande uppgift i ämnesprov svenska, muntlig del, är uppbyggd.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.