Lektion : Med andra ord - Ekonomi

(Färre än 5 omdömen)
Ellen
28 mars
HKK
Grundskola år 6-9
Begreppsspel

Beskrivning

De flesta känner till spelat Med andra ord, jag har skapat en egen variant på den.

Eleverna ska förklara runt ordet/begreppet som är med fetstil, de finns hjälp ord och meningar som de kan använda sig av.  Detta spel är för till för att eleverna ska visa vad det lärt sig om tidigare lektioner där vi har gått igenom dessa begrepp men också för att utveckla deras språk.

Anvisningar:

  1. Elev 1 förklarar runt ordet som är i fetstil alternativt använder stöd orden och meningarna på kortet.
  2. Elev 2 ska gissa sig till vilket ord/begrepp som förklaras
  3. När elev 2 gissat rätt är det elev 2 tur att förklara och elev 1 ska gissa.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.