Lektion : Om unga som dras in i gängkriminalitet

Polisen
29 januari
Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
Grundskola år 6-9
Arbetsuppgift, Case, Diskussionsfrågor, Film, Grupparbete, Värderingsövning, Samtal/diskussioner, Temaarbete, Interaktiva övningar, Reflektioner

Beskrivning

Om unga som dras in i gängkriminalitet

Allt fler och yngre barn och ungdomar rekryteras för att utföra brottsliga handlingar kopplat till gängkriminella miljöer. Här finns ett utbildningsmaterial om barn och unga som dras in i kriminella gäng.

Ibland rör sig personer med koppling till gängkriminalitet även runt skolor för att fånga upp och locka in ungdomar i destruktiva miljöer.
Den utvecklingen måste stoppas i alla sammanhang där barn finns, i skolan, hemmet och på fritiden.

Det här utbildningsmaterialet tar upp den aktuella frågan om barn och unga som dras in i kriminella gäng.
Materialet syftar till att möjliggöra dialog och öka kunskapen om hur rekryteringen går till, vad det kan leda till och hur man kan söka hjälp.

Genom berättelser av två anhöriga och en avhoppare ges en verklig och känslostark bild av gängkriminalitetens konsekvenser, vilket är en annan bild än vad de kriminella gängen försöker locka med och det som visas på sociala medier.
Eller som avhopparen i materialet uttrycker det: ”Den flashiga kriminella världen är inte på riktigt, ingen kriminell mår bra egentligen”.

Vem riktar sig materialet till?
Materialet riktar sig till elever från mellanstadiet och upp till gymnasiet.
Materialet består av tre korta filmer samt information och frågor för reflektion och samtal. De två första filmerna handlar om en syster och en mamma som har förlorat sin bror och sin son.
I den tredje filmen berättar en avhoppare om sina erfarenheter av gängkriminalitet och hur han önskar att han gjort andra val.

Materialet kan användas på mentorstid, inom ramen för samhällskunskap och området ”Lag och rätt”.
Materialet berör områden som handlar om konsekvenser av kriminalitet och att kritiskt granska information. En viktig aspekt i materialet är att elever som upplever otrygghet ska veta var de kan vända sig för att få hjälp.

Materialet kan också användas inom elevhälsans och skolledningens arbete riktat till föräldrar. Det finns även material anpassat för föräldrar och andra viktiga vuxna på svenska och nio andra språk.

Materialet kan användas i skolan, men även av föreningar eller andra verksamheter som möter barn och unga.

800x360px_240208 slider_lektion-se

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.