Lektion : Elsäker – Ett skolmaterial för åk 4–6

4 januari
Fysik, Teknik
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Elsäker är ett skolmaterial som vänder sig till lärare för åk 4–6. Materialet är tänkt som ett stöd till dig som är lärare och undervisar om elektricitet och elsäkerhet.

Materialet besvarar frågor som till exempel: Vad är elektricitet? Hur gör man det elsäkert hemma? Och hur använder man elektriska prylar på rätt sätt?

Materialet utgår från tre filmer och är uppdelat på fyra olika områden med tillhörande lektionsförslag.
I filmerna får vi träffa Hanna och Leon som diskuterar el och elsäkerhet på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Deras diskussioner och funderingar varvas med förklarande animationer.

Lektionerna är fristående med utgångspunkt att du som lärare ska kunna anpassa materialet beroende på elevernas kunskapsnivå, hur mycket tid som finns och om du vill komplettera med annat material.

Område 1 – Vad är elektricitet?
Vad är energikällor? Var kommer elektriciteten ifrån och hur kommer den till våra hem? (Film 1)

Område 2 – Elsäkerhet i hemmet, inne och ute.
Vad ska man tänka på och hur ser man skillnad på jordat och ojordat vägguttag? (Film2)

Område 3 – Använda elektriska produkter på ett säkert sätt.
Hur du använder och tar hand om dem. (Film 3)

Område 4 – Shoppa elektriska produkter.
Fundera över var du köper dem. Vad är CE-märkning och var lämnar jag mina trasiga elektriska prylar? (Film 3)

På Elsäkerhetsverkets sida finns även quiz och fördjupningar:
https://www.elsakerhetsverket.se/skola-utbildning/grundskola/mellanstadiet/

Film 1: Vad är elektricitet?

Film 2: Elsäkerhet i hemmet, inne och ute?

Film 3: Shoppa och använda elektriska produkter

 

 
 
 

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.