Lektion : Konsekvenser av att begå brott

2 november 2023
Samhällskunskap, Ämnesövergripande
Grundskola år 5-9
Arbetsuppgift, Case, Diskussionsfrågor, Film, Grupparbete, Värderingsövning, Samtal/diskussioner, Temaarbete, Interaktiva övningar, Reflektioner

Beskrivning

 

I polisens nya utbildningsmaterial lyfts vanliga ungdomsbrott och vad konsekvenserna kan bli.

Att begå ett brott får alltid konsekvenser! För den som utsätts för brottet, för samhället och för den som begår brottet. Eleverna får lära sig vilket ansvar de har vid olika åldrar och vilka konsekvenserna blir om de gör något brottsligt, beroende på om de är straffmyndiga eller inte. Eleverna får även fundera över anledningar till att man begår brott.

Utbildningsmaterialet består av en film med en polis och tillhörande reflektionsfrågor. Eleverna får fundera kring hur självkänslan och självförtroendet kan påverkas av att begå brott, om grupptryck kan vara en bidragande faktor och hur det kan påverka ens egna framtid att begå brott. De får även reflektera kring hur brott påverkar andra i samhället som brottsoffren och deras familjemedlemmar.

Att lära unga om lagbrott och dess påföljder är avgörande för att främja ansvarsfullt beteende och förhindra brottslighet i framtiden.

Materialet kan kopplas till centralt innehåll LGR22
Samhällskunskap årskurs 4-6
Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.

Samhällskunskap årskurs 7-9
Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.

Till materialet

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.