Lektion : Jämställdhet på väg

1 november 2023
1 november 2023
Matematik, Samhällskunskap, Svenska, Bild
Grundskola år 5-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Skolans ansvar för att arbeta med normer och värden och hur de påverkar människors livsval och yrkesval återkommer på flera ställen i både läroplan, kursplaner, och i Skolverkets allmänna råd för Studie och yrkesvägledning. Normerna i samhället påverkar elevernas bild av vad som är möjligt för dem som individer, och därmed vilka möjliga framtider de har. Ett bra tillfälle att lyfta detta är därför i samband med att elever ska ut på prao, samt inför gymnasievalet. Vi vill med detta material ge er som undervisar i bild, matematik, samhällskunskap och svenska verktyg för att arbeta ämnesövergripande med normer och yrkesval som gemensam nämnare, med ämnesmässigt relevant innehåll inom ramen för det egna ämnet, och samtidigt ge eleverna konkreta och givande arbetsuppgifter inför, under och efter prao. Jämställdhet och normer kan vara ett känsligt ämne i klassrummet, eftersom vi alla är med och skapar och upprätthåller normer både medvetet och omedvetet. Det är därför viktigt att du hela tiden är uppmärksam och fångar upp det som kommer upp till ytan.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.