Lektion : Begrepp /problemlösning

(Färre än 5 omdömen)
Kawan Nasrulla
9 oktober
Matematik
Grundskola år 5-6
Grupparbete/EPA

Beskrivning

Matematik begrepp 

Problemlösning

Matematik resonemang  

Addition och subtraktion med decimaltal

EPA arbete 

facit

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.