Lektion : Lärarhandledning om barns och ungas trygghet på nätet

28 september 2023
Biologi, NO, Svenska
Grundskola år 4-9
Gruppövningar, diskussionsövningar, enskilda arbetsuppgifter

Beskrivning

Mer än hälften av barn i åldrarna 10–17 år vill prata mer om trygghet på nätet i skolan. Detta och mycket mer framgår i en ny rapport om barns upplevelser om livet online. Du kan ladda ner och läsa rapporten gratis här: Trygghet på nätet - Plan International Sverige (plansverige.org)

Till stöd för lärare och skolans uppdrag att förmedla barns rättigheter samt att arbeta med kunskaper som främjar elevers trygghet och välbefinnande finns skolmaterialet: ”Mer än en fluga – Lärarhandledning på barns och ungas trygghet på nätet”.

Ny statistik visar att barn tillbringar minst tre timmar på nätet varje dag och var femte spenderar mer än sex timmar. För att säkerställa barns trygghet och välbefinnande i det moderna Sverige är det alltså helt avgörande att man tar även tar hänsyn till livet online.

Utifrån aktuella teman tar det här skolmaterialet upp utmaningar som barn möter på nätet och ger förslag på hur man kan arbeta i grundskolan och gymnasiet för att möta och hantera dessa – med syfte att stärka barns och ungas trygghet på nätet.

Eftersom världen inte är jämställd är flickor i många avseenden särskilt utsatta för risken att diskrimineras – både för att de är barn och för att de är flickor.

Det gäller även online. Jämställdhet innebär att alla, oavsett könstillhörighet, ges lika möjligheter, rättigheter och ansvar. Det är grundläggande för att skapa en trygg digital miljö och därför betonar detta skolmaterial särskilt vikten av jämställdhet även på nätet.

Målgruppen för det här pedagogiska materialet är elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Övningarna utgår från respektive läroplan med fokus på barns och ungas säkerhet på nätet.

Teman som berörs är bland annat:

  • Användning av sociala medier
  • Nätmobbning
  • Jämställdhet
  • Hat och hot på nätet

 

lektion.se Lärarhandledning om barns och ungas trygghet på nätet lektionsbild

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.