Lektion : Arbetsblad "Valenselektroner"

(Färre än 5 omdömen)
Hanna Urbán
1 september 2023
Kemi
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Övning för att träna på atomnummer, använda periodiska systemet och begreppet valenselektroner. Resultatet kan användas för att:

a, ta upp reduktion/oxiation och hur joner + jonbindningar bildas

b, titta på vad som händer med "2-8-8"-regeln när vi kommer förbi period 3, med strontium och järn som exempel

c, titta på vad grupperna/perioderna i periodiska systemet har gemensamt

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.