Lektion : Presentera en person från medeltiden.

(Färre än 5 omdömen)
Vendela Kvassman
24 augusti 2023
Historia
Grundskola år 4-5
Grupparbete

Beskrivning

Dela in klassen i grupper och be dem göra en presentation om medeltiden som de sedan får berätta för klassen. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.