Lektion : Hållbara skolan?

19 juni 2023
Biologi, NO, Teknik, SO
Grundskola år 4-9
arbetsuppgift, diskussionsfrågor, övning

Beskrivning

Med utgångspunkt i en illustration av en skolmiljö får eleverna klura på hur deras drömskola skulle se ut.

 

Tid: Ca 15-30 min

Övningen syftar till att ge inspiration och skapa kreativitet kring hur skolan och skolmiljön hänger ihop med hållbar utveckling. Passar som inledning till vidare arbete med exempelvis hållbara samhällen eller en miljöanalys av den egna skolan.

Material

Illustration av en skolbyggnad och skolgård.
Illustration av en skolbyggnad och skolgård.

Genomförande

Visa illustrationen Hållbara skolan på tavlan, alternativt dela digitalt eller skriv ut. Låt eleverna, gärna i mindre grupper, diskutera utifrån frågeställningen: 

Vilka olika saker ser ni på bilden som kan bidra till en hållbar utveckling? 

Försök att hitta minst ett exempel som passar till varje rubrik: 

 1. Platser för lärande 
 2. El och värme
 3. Vatten
 4. Biologisk mångfald
 5. Transporter
 6. Avfall och återvinning
 7. Mat
 8. Hälsa
 9. Annat

Klicka ner för exempel till varje rubrik

 

Låt eleverna lyfta det mest intressanta från sina diskussioner i helklass.

Tips: klustra! Dela ut post-it lappar och låt eleverna medan de resonerar skriva sakerna de hittar på post it-lappar. Skriv rubrikerna ovan på tavlan. Låt grupperna gå fram och sätta upp sina post-it lappar under respektive rubrik.

Diskutera vidare

 • Vilka fler idéer kan eleverna komma på? Låt dem ge förslag på sådant som de tycker saknas i bilden.
 • Hittar de något på bilden som inte känns hållbart?
 • Bonusfråga: Vilka globala mål kan eleverna koppla till bilden?

Arbeta vidare

Hur hållbar är er skola? Låt eleverna granska den egna skolans miljöarbete och komma med förslag på förbättringar.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.