Lektion : Skyddade skogar

skogen i skolan
12 juni 2023
12 juni 2023
Biologi, NO, Geografi, Samhällskunskap, SO
Grundskola år 4-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

Beskrivning

I Sverige görs många insatser för att skydda den biologiska mångfalden. Genom olika klassificeringar som nationalpark och naturreservat värnas särskilt värdefull natur. De som äger skog behöver också följa lagar för att skydda utsatta arter och känsliga områden. I den här lektionen får eleverna lära sig mer om hur vi skyddar skogar med höga naturvärden.

  • I del 1 finns en film om Frida som är fågelskådare och älskar att fotografera fåglar i skogen. Se gärna filmen i helklass. Till filmen hör ett antal diskussionsfrågor som eleverna kan arbeta med i par, grupper eller helklass.
  • Del 2 består av en läsuppgift om skyddad skog och olika typer av naturskyddsområden.
  • Del 3 innehåller en para ihop-övning där eleverna kan kontrollera vad de lärt sig i del 2.
  • I del 4 finns en intervju med en skogsägare om hur hon arbetar för att värna den biologiska mångfalden.

Länk:

https://www.skogeniskolan.se/laromedel/skyddade-skogar/

 

 

lektion.se Skyddade skogar lektionsbild

Visa

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.