Lektion : Veckoplanering & utvärdering passar på mentorstid

(Färre än 5 omdömen)
Fadi Toma
23 maj 2023
Ämnesövergripande
Grundskola år 4-9
Planering

Beskrivning

Mentorer delar veckoplanerig på mentorstid för eleverna och fyller i mallen om vad det händer hela veckan.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.