Lektion : Filmer om allemansrätten på olika språk

19 juni 2023
Biologi, Svenska, Idrott & Hälsa
Grundskola år F-9
diskussion,film,arbetsuppgift

Beskrivning

Filmer om allemansrätten på olika språk

Har du tänkt på att du använder dig av allemansrätten nästan varje gång du är ute i skog och mark? I fyra korta filmer berättar barn, ungdomar och vuxna på arabiska, svenska, dari och persiska.

Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Allemansrätten förklarar vad du har för skyldigheter och rättigheter i naturen.

Den ger dig exempelvis rätt att plocka bär och svamp. Den säger också att vi måste visa hänsyn till naturen och till andra människor. Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen.

I fyra korta filmer berättar barn, ungdomar och vuxna som varit med på Schysst-aktiviteter runt om i Sverige om allemansrätten på arabiska, svenska, dari och persiska. Filmerna togs fram inom Naturskyddsföreningens ungdomsverksamhet Schysst som pågick åren 2009-2019. 

Allemansrätten på arabiska ur ett ungdomsperspektiv

Film av Thomas Pickelner & Rikard Ljungqvist.

Förtydligande: Vid 2:22 i filmen sägs det att man inte får plocka bär och svamp på privat mark. Rätt är att man aldrig får plocka i trädgårdar och odlingar men det är tillåtet att plocka på privatägd mark och skog där allemansrätten gäller.

 

Om allemansrätten på persiska och dari

 

Film av Thomas Pickelner & Rikard Ljungqvist.

Om allemansrätten på persiska och dari

Film av Thomas Pickelner & Rikard Ljungqvist.

Om allemansrätten på svenska

Film av Nayef Ghoul.

Filmerna visar delar av allemansrätten. Läs mer om allemansrätten hos Naturvårdsverket för att få reda på vad du får och inte får göra: 

Filmerna är producerade av Naturskyddsföreningen, som ansvarar för innehållet. Filmerna är framtagna av Naturskyddsföreningen med stöd från Naturvårdsverket.

Nyckelord: allemansrätten, film, modersmål, svenska, arabiska, dari, persiska, skog, rättigheter, skyldigheter.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.