Lektion : Vad är allemansrätten?

19 juni 2023
Biologi, Svenska, Idrott & Hälsa
Grundskola år F-9
Arbetsuppgift och diskussion

Beskrivning

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-9

Allemansrätten gör det möjligt för alla att ha tillgång till naturen, till exempel för att vandra, plocka bär eller ta en kanottur. I den här övningen får eleverna utforska och diskutera vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i olika situationer i naturen.

Förberedelser: Förbered visning av film, illustration och quiz (Kahoot). Välj vilken eller vilka filmer du vill visa för klassen, de finns i olika varianter på svenska, arabiska, persiska och dari (samtliga är textade på svenska). Skriv ut tipspromenaden och sätt upp i förväg om den ska användas.

Tips! Träna ord och begrepp kopplade till allemansrätten med hjälp av övningen Koll på orden - Allemansrätten för åk 4-9).

 

Genomförande

Moment 1: Film och diskussion

Visa en eller flera av de korta filmerna om allemansrätten, de finns på fyra olika språk. Ge eleverna i uppgift i förväg att minnas tre saker från filmen.

Efter filmen, låt eleverna bolla två och två vad de minns.

Gå laget runt och låt eleverna nämna rättigheter och skyldigheter ur filmerna - skriv upp på tavlan. 

Vad vet de mer om allemansrätten? Fyll på med information på tavlan.

Moment 2: Finn fem fel (eller fler...)

Visa illustrationen av allemansrätten på tavlan eller skriv ut den för eleverna att ha framför sig.

Låt eleverna parvis diskutera bilden och skriva ner stödord på en lapp.

Var på bilden bryter någon mot allemansrätten? Hur många överträdelser kan de hitta? Obs! Det finns flera kluriga situationer på bilden där det inte finns ett självklart svar, till exempel får man i regel plocka blommor men inte om de är fridlysta.

Gå igenom i helklass vad eleverna hittat för överträdelser och förtydliga vad som gäller. Se facit till Finn fem fel.

Tips! Låt ett par elever vara faktakollare om det dyker upp några kluriga frågor under tiden. Använd Naturvårdsverkets sidor om allemansrätten. 

Moment 3: Kahoot och/eller tipsrunda

Dags att sätta kunskaperna på prov i en frågesport! Låt eleverna testa sina kunskaper med ett Kahoot om allemansrätten.

Låt eleverna gå en tipsrunda om allemansrätten. En färdig tipspromenad att skriva ut finns i materiallådan till denna övning. Kahoot och tipsrundan innehåller olika frågor och kan med fördel användas båda två. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.