Lektion : Vilka värden påverkar vårt beteende?

Trafikverket
17 maj 2023
16 maj 2023
Biologi, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
Grundskola år 7-9
Diskussionsfrågor

Beskrivning

lektion.se Vilka värden påverkar vårt beteende? lektionsbild

Syfte

Materialet är tänkt att inspirera och vägleda dig som pedagog till ett aktivt arbete mot alkohol och narkotika i trafiken. Det gäller att ge varje årskull kunskap, mod och argument så att de kan motstå och förhindra rattfylleri. Övningarna bygger på samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande. I och med det ligger fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken. Materialet består totalt sett av fem lektioner för högstadiet och fem lektioner för gymnasiet.

Den här lektionen handlar om attityd, ansvar och respekt – som är grundläggande värden som påverkar oss, våra val och hur vi beter oss. Lektionen syftar till att ge eleverna en inblick i dessa grundläggande värden. Hur vi väljer att förhålla oss till dem påverkar också vårt beteende i trafiken.

Lektionens koppling till kursplaner

Biologi 

Centralt innehåll:

  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.
  • Systematiska undersökningar och granskning av information. 
  • Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Samhällskunskap

Centralt innehåll:

  • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen.
  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Svenska

Centralt innehåll:

  • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
  • Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang.

 

Lektionsmaterialet samt detaljerad information om koppling till läroplan och kursplaner hittar du genom att klicka här.

 

Visa

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.