Lektion : Om val, handlingar och konsekvenser

Trafikverket
17 maj
16 maj
Biologi, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
Grundskola år 7-9
Diskussionsfrågor

Beskrivning

lektion.se Om val, handlingar och konsekvenser lektionsbild

Syfte

Materialet är tänkt att inspirera och vägleda dig som pedagog till ett aktivt arbete mot alkohol och narkotika i trafiken. Det gäller att ge varje årskull kunskap, mod och argument så att de kan motstå och förhindra rattfylleri. Övningarna bygger på samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande. I och med det ligger fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken. Materialet består totalt sett av fem lektioner för högstadiet och fem lektioner för gymnasiet.

Den här lektionen handlar om det vi väljer, det vi gör och de konsekvenser detta kan få. Eleverna får diskutera och reflektera över vad deras egna och andras val kan få för konsekvenser, både för eleverna själva och andra människor.


Lektionens koppling till kursplaner

Biologi 

Centralt innehåll:

  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.
  • Systematiska undersökningar och granskning av information. 
  • Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

 

Samhällskunskap

Centralt innehåll:

  • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen.
  • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

 

Svenska

Centralt innehåll:

  • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
  • Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang.

 

Lektionsmaterialet samt detaljerad information om koppling till läroplan och kursplaner hittar du genom att klicka här.

 

Visa

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.