Lektion : Skapa en kampanj mot alkohol och narkotika i trafiken

Trafikverket
17 maj 2023
17 maj 2023
Biologi, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
Grundskola år 7-9
Temaarbete

Beskrivning

lektion.se Skapa en kampanj mot alkohol och narkotika i trafiken lektionsbild

Koppling till läroplan: LGR22

Syfte

Materialet är tänkt att inspirera och vägleda dig som pedagog till ett aktivt arbete mot alkohol och narkotika i trafiken. Det gäller att ge varje årskull kunskap, mod och argument så att de kan motstå och förhindra rattfylleri. Övningarna bygger på samtalsbaserad undervisning för socialt och emotionellt lärande. I och med det ligger fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol och narkotika i trafiken. Materialet består totalt sett av fem lektioner för högstadiet och fem lektioner för gymnasiet.

I den här lektionen får eleverna arbeta fram en egen kampanj och genom det får eleverna möjlighet att påverka andra att ta ställning mot alkohol och narkotika i trafiken.

Lektionslängd: 105 minuter

Koppling till läroplan och kursplaner

Skolans arbete med alkohol och narkotika i trafiken har en stark förankring såväl i läroplanen och kursplanerna, som i skollagen.

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger."

Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22).

Allt material är utformat så att det lätt kan integreras i den ordinarie undervisningen. Utbildningen i skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i samarbete med hemmen främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanen poängteras att skolan ska fostra ungdomar och överföra grundläggande värden och främja deras lärande, för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Detta material tar fasta på det genom att ge ungdomar möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska förhållanden och inse konsekvenser av olika handlingsalternativ. Med materialet får eleverna även ökad förståelse för det egna ansvaret och möjligheten att göra bra val.

 

Lektionsmaterialet samt detaljerad information om koppling till läroplan och kursplaner hittar du genom att klicka här.

 

Visa

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.