Lektion : Säkerhet på nätet År 7-9

Unga Forskare
13 mars
13 mars
Matematik, NO, Teknik, Samhällskunskap, SO, Engelska
Grundskola år 7-9
Övning, projektarbete, diskussion, skrivuppgifter, föreläsning

Beskrivning

Initiativet Cybersecurity Academy skapar förutsättningar för att du som lärare ska kunna arbeta med IT-säkerhet i ditt klassrum oavsett vilka förkunskaper du har inom IT och teknik. För högstadiet innehåller vårt skolmaterial tre delar:

  • undervisningsmaterial (återfinns i lärarhandledningen)
  • digitala lektioner
  • föreläsning med IT-experter.

 

Skolmaterialet stärker elevernas kompetens inom onlinesäkerhet på ett interaktivt och roligt sätt. De olika delarna är ämnesövergripande och berör ämnen som teknik, matte, SO, NO, svenska samt områden som digital kompetens och presentationsteknik. Delarna kompletterar varandra, men kan även användas fristående. Allt är självsklart kostnadsfritt.

 

Lärarhandledning

Undervisningsmaterialet syftar till att öka elevernas förståelse för hur viktig roll digitaliseringen spelar i samhällets olika genom ett projektarbete (10 lektioner) eller kortare klassrumsarbete (5 lektioner). När vi pratar cybersäkerhet så pratar vi ofta om risker och hot. Det är viktigt att eleverna förstår vilka risker som finns i samband med det digitala. Men det är lika viktigt att också lyfta positiva aspekter och möjligheter som kommer med tekniken. Ökad kunskap och medvetenhet bidrar till att skapa förtroende och sänka tröskeln för användandet av nya lösningar som förbättrar människors vardag. Undervisningsmaterialet är därför kopplat till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen och går ut på att eleverna får skapa visioner, utveckla idéer och hitta lösningar samtidigt som de inkluderar tankar om säkerhetsaspekter i sina idéer.

 

Beställ lärarhandledningen kostnadsfritt via utbudet.se: https://www.utbudet.se/unga-forskare

 

Digitala lektioner

Cybersecurity Academy har utvecklat ett kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial på utbildningsplattformen SkillsBuild. Lektionerna ger eleverna en gedigen utbildning i IT-säkerhet och källkritik. Ämnena tas upp både från ett individ- såväl som ett samhällsperspektiv. Lektionerna handlar om: säkerhet på nätet, digitala fotspår, att skydda sina uppgifter, hackare & etik samt källkritik. Lektionerna låter eleverna lära sig genom informationsvideos, grupparbeten, diskussion och skrivuppgifter. 

 

Här kan du läsa mer om de digitala lektionerna och ladda ner lärarhandledningen: https://cybersecurityacademy.se/skola/digitala-lektioner/

 

Boka en kostnadsfri föreläsning med en IT-expert!

Föreläsningen tar ca en timme. IT-experten kommer antingen till er skola eller håller föreläsningen digitalt.

Våra föreläsare är IT-experter som dagligen jobbar med IT- och säkerhetsfrågor. Föreläsningen behandlar ämnet cybersäkerhet från ett mer tekniskt perspektiv än undervisningsmaterialet och syftar till att ge eleverna en större medvetenhet om digitala spår, risker online och hur de kan skydda sina uppgifter på nätet. Eleverna får också möjlighet att diskutera IT-säkerhet ur ett samhällsperspektiv - vilka konsekvenser följer om samhällets institutioner blir hackade?

För kontakt och mer information besök: https://cybersecurityacademy.se/skola/forelasning/

 

Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.