Lektion : Säkerhet på nätet År 4-6

Unga Forskare
13 mars
13 mars
NO, Teknik, Samhällskunskap, SO, Svenska
Grundskola år 4-6
Övning, projektarbete, föreläsning

Beskrivning

Initiativet Cybersecurity Academy skapar förutsättningar för att du som lärare ska kunna arbeta med IT-säkerhet i ditt klassrum oavsett vilka förkunskaper du har inom IT och teknik. För mellanstadiet innehåller vårt skolmaterial två delar: undervisningsmaterial (återfinns i lärarhandledningen) och föreläsning med IT-experter.

Skolmaterialet stärker elevernas kompetens inom onlinesäkerhet på ett interaktivt och roligt sätt. De olika delarna är ämnesövergripande och berör ämnen som teknik, matte, SO, NO, svenska samt områden som digital kompetens och presentationsteknik. Delarna kompletterar varandra, men kan även användas fristående. Allt är självklart kostnadsfritt.

 

Lärarhandledning

Undervisningsmaterialet i lärarhandledningen består av 4-8 lektioner, du väljer själv mellan ett lite kortare upplägg och ett längre med projektarbete. När vi pratar cybersäkerhet så pratar vi ofta om risker och hot. Det är viktigt att eleverna förstår vilka risker som finns i samband med det digitala. Men det är lika viktigt att också lyfta positiva aspekter och möjligheter som kommer med tekniken. Ökad kunskap och medvetenhet bidrar till att skapa förtroende och sänka tröskeln för användandet av nya lösningar som förbättrar människors vardag. Undervisningsmaterialet är därför kopplat till Agenda 2030:s mål #11 Hållbara städer och samhällen och går ut på att eleverna får skapa visioner, utveckla idéer och hitta lösningar samtidigt som de inkluderar tankar om säkerhetsaspekter i sina idéer.

Beställ lärarhandledningen kostnadsfritt via utbudet.se: https://www.utbudet.se/unga-forskare

 

Boka en kostnadsfri föreläsning med en IT-expert!

Föreläsningen tar ca en timme. IT-experten kommer antingen till er skola eller håller föreläsningen digitalt. Föreläsningen kan bokas fristående eller som en uppstartslektion för projektarbetet.

 

Våra föreläsare är IT-experter som dagligen jobbar med IT- och säkerhetsfrågor. Föreläsningen behandlar ämnet cybersäkerhet från ett mer tekniskt perspektiv. Under föreläsningen får eleverna med sig en större medvetenhet om digitala spår, risker online och hur de kan skydda sina uppgifter på nätet. Eleverna får också möjlighet att diskutera IT-säkerhet ur ett samhällsperspektiv - vilka konsekvenser följer om samhällets institutioner blir hackade?

Kontakt & information: https://cybersecurityacademy.se/skola/forelasning/

 

Cybersecurity Academy är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöttar projektet med uppdragsmedel.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.