Lektion : Debatt

(Färre än 5 omdömen)
19 december 2022
SVA, Svenska
Gymnasiet
Diskussionsfrågor

Beskrivning

I den här övningen får eleverna träna både sin förmåga att ta ställning i en fråga och att argumentera för en ståndpunkt de inte har valt själva. Dela in eleverna i grupper med ca 3-4 elever i varje grupp.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.