Lektion : Lektionsplanering & Uppgifter - Uppfinnare och uppfinningar

(Färre än 5 omdömen)
Stapheen Sadllah
21 november
21 november
NO, Teknik, SO, Svenska
Grundskola år 1-9
Planering

Beskrivning

 

I denna planering kommer du som lärare/lärarstudent att hitta detaljerade instruktioner och material för arbetsområdet som handlar om uppfinnare och uppfinningar. Denna planering ska fungera för lärare/lärarstudent som ett stöd för lärande, väcka tankar/idéer, rörelse mönster, förväntade frågor samt svar till/från eleverna, skolmaterial och utmana eleverna. Dessutom kommer du att märka att planeringen ser ut ur både ett lärande- och elevperspektiv som är kopplat till undervisningens innehåll.

Denna planering är baserad på LGR11 och det går lätt att uppdatera till LGR22. Dessutom går det att kombinera denna planering med andra ämnen för bedömningen exempelvis svenska, NO och SO.

I denna planering har jag förklarat och ställt olika frågor och begrepp som jag har använt mig av med eleverna i vårterminen 2022.

Jag har planerat att mina lektioner ska följa ganska samma struktur: repetition, introduktion, filmklipp, övning, gruppdiskussion och reflektion. Syftet med detta är att jag ska hjälpa till eleverna att få en grundläggande förståelse och bli motiverade att själva komma igång med sitt arbete. Innan lektionspasset är slut samtalar jag om vad eleverna har lärt sig eller upplevt sig och vad nästa lektion kommer att handla om för att skapa kontext.

I denna planering hittar du följande (Denna planering är gjord för teknikämnet):
- Den pedagogiska planeringen.
- Lektionsplanering för en heltermin. 
- Mallen till inlämningsuppgiften.

OBS! För dig som är lärarstudent och vill använda denna planering i sina uppgifter, kom ihåg att hela innehållet är inskickade till Urkund.

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.