Lektion : PP/Keynote Faktatext Isaac Newton NO/Fysik/Svenska/Svenska som andra språk

(Färre än 5 omdömen)
Jennifer Löfgren
21 november
Fysik, NO, Svenska
Grundskola år 5-7
Egen forskning

Beskrivning

En enkel instruktion till elever kring faktatext om Isaac Newton.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.