Lektion : Drömmen om ett bättre liv: En berättelse i två delar om den stora migrationen kring förra sekelskiftet

(Färre än 5 omdömen)
Madeleine Stirnimann
10 november
15 november
Historia, SO
Grundskola år 5-9
Temaarbete

Beskrivning

Nu finns museet Emigranternas Hus i Göteborg populära guidningstur om 1,5 mio. svenskars emigration till Amerika som film. Till filmen har gjorts ett arbetshäfte för gymnasier och (under lärarledning) även för grundskolan. Guidningsturen skildrar på ett inlevelsefullt och empativäckande sätt emigrantenas drömmar, förhoppningar och svårigheterna de har att brottas med. Det blir en resa i tid och rum som med sitt anti-rasistiska budskap drar paralleller till nutidens migration i riktning mot Sverige. Arbetshäftet sätter emigrationen in i sitt historiska sammanhang av brytningspunkten mellan jordbrukssamhället och industrialismen och syftar till att framhäva de intressanta historiska sambanden som präglat dagens Sverige och främja ett kritiskt analytiskt tänkande hos eleven.  

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.