Lektion : Sånglek: "Vargen", rolig lek på musiklektionen!

(Färre än 5 omdömen)
Magnus Attnäs
12 september 2022
Musik
Grundskola år F-3
Interaktiva övningar

Beskrivning

Sånglek: ”Vargen”

 

En rolig sång att sjunga och leka tillsammans med eleverna på musiken. Så här går sången:

 

 

 

 

 

Beskrivning av sångleken:

 

Alla som är med i leken ställer sig i en ring och håller varandra i händerna. En är i mitten av ringen och är varg. 

När man sjunger sången dansar ringen åt ett håll och vargen åt andra hållet. Efter att man sjungit ”Var är han?” 

svarar vargen antingen med ett klädesplagg eller tystnad. Om man svarar med ett klädesplagg ska alla göra 

rörelser som om man tar på dig det. Då får vargen inte fånga någon. Blir det däremot tyst får vargen fånga 

någon från ringen. Den som blir fångad nästa gång får vara varg och sången börjar om.

 

(Traditionell sånglek från Argentina. Svensk översättning Anne-Marie Engelholt)

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.