Lektion : Checklista inför Valet 2022, grupparbete

(Färre än 5 omdömen)
Jorjet (Jojo) Barelias
8 september
Samhällskunskap, Svenska
Grundskola år 4-6
gruppövning

Beskrivning

Här kommer en checklista över fakta/informtion som eleverna måste ha med i sina valaffischer. Detta är ett ennkelt sätt för alla grupper att ha koll på innehållet i sitt arbete. Frågorna har jag valt utifrån det vi har pratat om under lektionerna. Man kan självklart välja att ändra/lägga till/ta bort frågor om man själv vill det.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.