Lektion : Brev för en hållbar framtid

Brevvännerna
6 september
Samhällskunskap, SO, Svenska
Grundskola år 1-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

Hej!

Vad kul att du har valt att erbjuda dina elever en varierande och verklighetsbaserad undervisningsmetod! Genom vårt brev får eleverna en autentisk arbetsmarknadskontakt och får möjlighet att bidra till utvecklingen av en digital plattform som tar samhället in i klassrummet.

För mer information om Brevvännernas metod och bakgrund kan du gå in på www.brevvannerna.se där du även hittar vår Metodhandbok.

Genom Brevmetoden får läraren hjälp att lyfta in ämnesövergripande och autentiska samhällsfrågor in i klassrummet samtidigt som eleverna får utveckla sitt språk och sin språkliga förmåga.

– Daniel Olsson, universitetslektor och forskare inom utbildning för hållbar utveckling, Karlstads universitet

 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling

I denna lärarhandledning får du tips på hur du som lärare kan skapa en enkel koppling mellan hållbar utveckling, karriärvägledning och skolans olika ämnen.
Du får även ett konkret förslag på lektionsupplägg som du flexibelt kan anpassa efter dina elevers behov och kunskapsnivå. Vi vill uppmuntra dig att se lektionsupplägget som inspiration och inte som en given ram för hur det går att arbeta med brevet. Utgå gärna från dina elevers intressen och anpassa upplägget utifrån det.

Brevet är ett startskott för ett mycket engagerande men också självstyrt lärandeprojekt där du och dina elever kan snurra in på många intressanta diskussioner och idéer på konkreta handlingar. Processen i framtagandet av brevsvar kan se väldigt olika ut från klass till klass. Den rätta vägen finns inte och det kan ibland även uppstå utmaningar under arbetets gång. Om frågor dyker upp får du gärna höra av dig till oss.

Vi önskar dig stort lycka till och ser fram emot elevernas återkoppling!

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.