Lektion : HUR KOMMER ARBETSMARKNADEN ATT FÖRÄNDRAS?

Brevvännerna
31 augusti
Historia, Samhällskunskap, SVA, Svenska
Grundskola år 7-9
Arbetsuppgift

Beskrivning

HUR KOMMER ARBETSMARKNADEN ATT FÖRÄNDRAS?

Låt dina elever få möjlighet att hjälpa Diana på LO med framtidsspaning och att utveckla LOs arbete med att nå ut till unga och informera dem om arbetsmarknaden.

I brevet ber Diana eleverna om hjälp. Hon behöver input från eleverna om hur LO kan nå ut till unga och informera om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden och om elevernas syn på en jämställd arbetsmarknad. Vad tror de kommer hända med många arbetaryrken som LO omfattar i och med digitaliseringen på den framtida arbetsmarknaden?

I Brevmetoden får elever möjlighet att inkluderas i det arbete som bedrivs för att skapa ett mer hållbart samhälle. Brevmetoden går ut på att koppla ihop organisationer som arbetar för en hållbar värld med lärare och elever.

Beställ ett kostnadsfritt brev, antingen i digitalt format eller som ett fysiskt brev (du får då också tillgång till brevet i digital form.)

Vad handlar brevet om?

I brevet ber Diana eleverna om hjälp. Hon behöver input från eleverna om hur LO kan nå ut till unga och informera om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden och om elevernas syn på en jämställd arbetsmarknad. Vad tror de kommer hända med många arbetaryrken som LO omfattar i och med digitaliseringen på den framtida arbetsmarknaden?

Hur går det till?

  1. Du som lärare beställer uppdraget och brevkonversationen mellan din klass och Diana startas
  2. Vi skickar allt material, inklusive brevet, till din mejladress direkt efter beställningen, för din egen planering
  3. Inom några dagar får du även brevet per post adresserat till klassen från Diana. Öppna brevet tillsammans i klassrummet (gäller endast om du valt att få brevet per post och inte digitalt)
  4. Du skickar tillbaka elevernas brevsvar till Brevvännerna via hemsidan
  5. Brevvännerna skickar ut en återkoppling från Diana där hon tackar för elevernas hjälp

Vad innehåller brevpaketet?

Uppdraget i brevform: Adresserat till klassen från Diana på LO

Lärarhandledning: Lektionsförslag och brevets koppling till läroplanen

Brevvännernas metodhandbok: Underlag och studier om varför Brevmetoden fungerar så effektivt

Personligt brevsvar efter inlämning: Diana svarar eleverna efter att ni har skickat in elevernas brev till oss

 

Koppling till läroplanen:

Samhällskunskap: Samhällsresurser och fördelning.

Historia: Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900 samt demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.

Brevet kan även verka ämnesövergripande och inkludera Svenska.

 

Klicka här för att beställa materialet

 

 

 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.