Lektion : Pling-plong matematik åk 2 läsårsslut

(Färre än 5 omdömen)
Marina Sjunnesson
8 juni 2022
Matematik
Grundskola år 2-2
Tävling

Beskrivning

Skriv talen 1 till 36 på tavlan. Dela in eleverna i två grupper. En grupp börjar. En elev får välja tal på tavlan, som läraren suddar. Läraren läser uppgiften. Om det är en svart fråga får laget 3 poäng om eleven kan svaret själv. Om eleven tar hjälp av laget så får laget 1 poäng. Om laget inte kan eller svarar fel så går frågan över till nästa lag. Om de kan får de 1 poäng. 

Om frågan är röd och eleven själv kan svaret får laget 7 poäng. Om laget måste hjälpa till får det 3 poäng. 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.