Lektion : Miljöetik Religionskunskap 2

(Färre än 5 omdömen)
Rebecca Odh
24 maj 2022
Religion
Gymnasiet
Inlämningsuppgift

Beskrivning

Hej! 

Jag är ute på min första VFU och fick i uppgift att hålla i ett moment om miljöetik i kursen Religionskunskap 2. Jag har därför skapat ett etiskt dilemma där miljöetik, ekosofi samt de etiska modellerna ska vävas in för att resonera om hur dilemmat hade kunnat lösas. Denna reflekterande skrivuppgifts skrivs som ett prov och eleverna får ett informationsblad om miljöetik, ekosofi samt fast fashion till hands under provet.

Hoppas det är till användning för några av er!

/Rebecca 

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.