Lektion : Ordföljd i frågor med frågeord, verb och hjälpverb, med bildstöd och övningsmallar

5 omdömen
Valentina Cedernil
11 mars 2022
SVA, Svenska, SFI / Komvux
Gymnasiet
Övrigt

Beskrivning

Ordföljd i frågor som börjar med frågeord, verb och hjälpverb. Innehåller övningsmallar med bildstöd.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.