Lektion : Statistik om pendlingstid per dag

(Färre än 5 omdömen)
Aida Nassar
13 januari
SFI
Grundskola år 3-6
Arbetsuppgift

Beskrivning

En tabell från SCB med genomsnittlig tid för arbetsresor, för sysselsatta, mellan 20-64 år, med tillhörande frågor.

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.